Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 28. června 2021

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.
 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") se vztahuje na společnost Astrodose, Rijn 12, 2491BG, Haag.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.
 • Země se týká: Nizozemsko
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba odkazuje na webové stránky.
 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Jedná se o společnosti nebo osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění poskytování Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Údaje o používání se týká automaticky shromažďovaných údajů, které jsou generovány buď používáním služby, nebo samotnou infrastrukturou služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky odkazuje na Astrodose, která je dostupná ze stránek https://www.astrodose.eu/
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem takový jednotlivec přistupuje ke službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes mobilní zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení, IP adresu vašeho mobilního zařízení, váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, může naše Služba soubory cookie používat.
 • Soubory cookie Flash. Některé funkce naší služby mohou používat místní uložené objekty (nebo soubory Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Soubory Flash Cookies nejsou spravovány stejnými nastaveními prohlížeče jako soubory Cookies prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory Flash Cookies, naleznete v části "Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění místních sdílených objektů?", která je k dispozici na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové signály (označované také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání oblíbenosti určité části a ověřování integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve Vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč. Více informací o souborech cookie naleznete zde: Soubory cookie podle generátoru TermsFeed.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / nezbytné soubory cookie Typ: Soubory cookie relace Spravuje: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů Cookies nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory Cookies používáme pouze k tomu, abychom Vám tyto služby mohli poskytovat.
 • Zásady používání souborů cookie / oznámení Přijetí souborů cookie Typ: Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.
 • Funkčnost Soubory cookie Typ: Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití Webových stránek.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a údržba našich služeb, včetně sledování využívání naší služby.
 • Správa vašeho účtu: spravovat Vaši registraci jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytnout vám s novinkami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • spravovat vaše požadavky: vyřizovat a spravovat Vaše žádosti, které jste nám zaslali.
 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, například k analýze dat, identifikaci trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a k vyhodnocení a zlepšení naší služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • S pobočkami: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi a v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému předání vašich osobních údajů organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek společnosti.
 • zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se službou.
 • chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti.
 • Ochrana před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Pokud se musíme opřít o souhlas jako právní základ pro zpracování vašich informací a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a zjišťovat případné změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem: info@astrodose.eu

snadno platba kartou 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact nebo bankovním převodem.

snadno platba kartou 💳 Mastercard, Visa, Amex a další

cs_CZCzech