Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje użytkownika o jego prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni go prawo.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Firma (zwana w niniejszej umowie "Spółką", "My", "Nas" lub "Nasze") to Astrodose, Rijn 12, 2491BG, Haga.
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania przez użytkownika tej strony internetowej, wśród wielu zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Niderlandów
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Serwis odnosi się do Witryny.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowe odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Serwisu lub z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do Astrodose, dostępnego pod adresem https://www.astrodose.eu/
 • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane Użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Używane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Cookies lub Browser Cookies. Cookie to mały plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o przesyłaniu plików cookie. Jeśli jednak Użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Flash Cookies. Niektóre funkcje naszego serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika lub jego aktywności w naszym serwisie. Pliki cookie typu Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu usuwania plików cookie typu Flash, należy przeczytać tekst "Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?" dostępny pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Sygnalizatory WWW. Niektóre sekcje naszego Serwisu i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (zwane również clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które pozwalają Firmie, na przykład, na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład, rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj: Cookies przez Generator TermsFeed.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie Typ: Cookies sesyjne Administrowane przez: Nas Cel: Te pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które Użytkownik poprosił, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies Typ: Persistent Cookies Administrowane przez: Nas Cel: Te pliki Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików Cookies na Stronie internetowej.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością Typ: Persistent Cookies Administrowane przez: Nas Cel: Te pliki Cookies pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i możliwości wyboru dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą usługęw tym do monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: rozwoju, zgodności i podjęcia umowy zakupu produktów, pozycji lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Państwu z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zakupiliście lub o które pytaliście, chyba że zrezygnowaliście z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać żądaniami użytkownika: Aby obsługiwać i zarządzać zapytaniami kierowanymi do nas przez użytkownika.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszych usług są jednym z przekazywanych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o Użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszych usług, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przesłanie takich informacji, stanowi Twoją zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie danych osobowych Użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwa danych Użytkownika i innych informacji osobowych.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje gospodarcze

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Pocztą elektroniczną: info@astrodose.eu

łatwo płacić kartą 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact lub przelew bankowy

łatwo płacić kartą 💳 MastercardVisa, Amex i inne

pl_PLPolish